Фебрилен гърч

Фебрилен гърч

Кога е възможно да се получи фебрилен гърч и какво е правилното поведение в тези моменти?