Програмиране на детето за самостоятелно използване на гърне или тоалетна

Програмиране на детето за самостоятелно използване на гърне или тоалетна

Програмирането на детето за самостоятелно изхвърляне на отпадъци или „приучването към използване на тоалетната“ може да бъде едно от най-големите предизвикателства, срещу което се изправят малките деца или собствениците им. За децата научаването да ползват тоалетната самостоятелно означава овладяването на редица умения.